Producten

Producten

N.V. Deruyttere levert onderstaande producten en diensten:


Diverse grondbewerkingen :


· diepgronden


· scharren  ( 5.40 m br )


· frezen


· kalkstrooien (DUWAMAG & AGROCARB & HASPARMAG K18


· ploegen  ( 5 schaar )


· rotoreggen / Triltand


· schaven van wortelen op ruggen (0.70cm)


· ophogen van gele wortelen op ruggen (0.70cm)


· klepelmaaien


· Tunnelsproeien ( 0.7 cm / 0.75 cm )


· Kortstenbreken ( 0.7 cm / 0.75 cm )

 


Zaaien van :


· bieten


· keukenraap


· mais


· gras


· graangewassen


· schorseneren


· kleine wortelen


· schijf wortelen


· grote wortelen


· bonen


 


Oogsten van :


· bonen


· schijf wortelen


· grote wortelen


· Gele wortelen


· schorseneren


Sproeien :

· 1 zelfrijdende Delvano sproeier met  33 meter spuitbreedte

· 1 zelfrijdende Amazone sproeier met 33 meter spuitbreedte

BEIDE OP GPS