Historiek

HistoriekHet was vader Georges die met het bedrijf van start ging, het begon allemaal in de jaren zestig. Hoewel de meeste loonwerkers die in die tijd van start gingen zich voornamelijk bezig hielden met de graanoogst koos Georges geheel andere richtingen. Hij begon met sproeien van suikerbieten in opdracht van de suikerfabriek van Veurne. Later kwam het oogsten van bieten erbij. De oogst van de suikerbieten gebeurde toen met een Schmotzer. Ook oogstte hij toen cichorei en schorseneren en begon hij met sproeiwerken voor alle gewassen.


Nadien heeft men ook een tijdje aardappelen gerooid, met ondermeer een SPY machine. Verder behoorden grondontsmetting en gras oprapen met een Strautmann opraapwagen  tot de activiteiten. De eerste tractor die Georges aankocht was een Fordson Dexta die door Delvano tot sproeier werd omgebouwd. Nadien volgden Ford, International, Zetor, New-Holland en Claas. In 1993 nam Peter de fakkel over.


Een loonwerker moet mee evolueren met zijn klanten, of het nu landbouwers zijn of diepvriesproducenten. In de loop der jaren heeft de streek van Roeselare (door de diverse diepvriesproducenten en ook door de veiling REO) een metamorfose ondergaan.


Was het vroeger vooral granen en bieten, 50 jaar later zijn het voornamelijk diverse groenten, wortelen, bonen en spinazie die gekweekt worden. Ook Deruyttere-Boddez heeft dit tijdig ingezien en is mee geëvolueerd.


Het bedrijf heeft inmiddels drie vaste personeelsleden in dienst. Naast het loonwerk bezit de loonwerker nog wat akkerland waar hij in hoofdzaak groenten teelt.